Navarino bay
pastel on paper, 32x22cm, 2007

Navarino bay
pastel on paper, 32x22cm, 2007